Chức năng của sở giao dịch chứng khoán

sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là tên của thị trường nơi thay vì hàng hóa và dịch vụ, cổ phiếu và cổ phiếu được giao dịch. Các nhà đầu tư có thể bán hoặc mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán của các công ty và cơ quan công ty khác nhau. Thường xuyên hơn các giao dịch mua và bán này được thực hiện thông qua đại lý hoặc môi giới. Hiện nay nó đã trở thành vật tư rất cần thiết và quan trọng của mọi nền kinh tế.

Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Sở giao dịch chứng khoán là thị trường mở và là nơi giao dịch các tài sản tài chính. Sở giao dịch chứng khoán là nơi mà cổ phiếu được giao dịch và mua bán cho dù người mua và người bán là một công ty hay là một cá nhân. Có rất nhiều sở giao dịch chứng khoán lớn trên khắp thế giới và mỗi trụ sở đều đóng vai trò xác định tình trạng tài chính và kinh tế của nền kinh tế

Theo cách hiểu thông thường, Sở giao dịch chứng khoán là nơi tập trung các chứng khoán niêm yết và được các thành viên tiến hành giao dịch theo những quy định nhất định. Hay nói cách khác các nhà môi sẽ gặp gỡ tại đây để thương lượng đấu giá mua bán chứng khoán. Như vậy, Sở giao dịch chứng khoán không tham gia mua bán chứng khoán mà là nơi để các nhà đầu tư cùng nhau tập trung lại và tiến hành giao dịch.

Nguyên tắc hoạt động của sở giao dịch chứng khoán

Thị trường giao dịch chứng khoán là sân chơi của những nhà chuyên nghiệp. Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp có khả năng tính toán, phán đoán tốt những biến động của thị trường thì đây là một sân chơi mang lại lợi nhuận cao. Ngược lại, đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, ít kinh nghiệm, nếu không có sự tư vấn của các nhà môi giới, tư vấn thì khả năng thua lỗ cũng không kém. Thị trường giao dịch cũng là sân chơi đầy rủi ro.

sở giao dịch chứng khoán
sở giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Điều 5 Luật chứng khoản năm 2019 thì các chủ thể có liên quan phải tuân thủ những nguyên tắc trong hoạt động chứng khoán sau đây:

– Thứ nhất, tôn trọng quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của các tổ chức, cá nhân. Nguyên tắc này kế thừa từ nguyên tắc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các chủ thể theo hướng các chủ thể được làm những gì pháp luật không cấm. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp vào hoạt động mua, bán chứng khoán, kinh doanh dịch vụ của các chủ thể trên thị trường giao dịch nếu các hoạt động này không trái pháp luật.

– Thứ hai, các hoạt động diễn ra trên thị trường phải dựa trên sự công bằng, công khai và minh bạch. Trong hoạt động chứng khoán trên thị trường giao dịch, yếu tố thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Thông tin là cơ sở để các nhà đầu tư xem xét và đưa ra quyết định đầu tư của mình.

Để đảm bảo sự công bằng thì các nhà đầu tư phải được quyền tiếp cận thông tin thị trường ở một mức độ như nhau. Các thông tin này phải là nguồn thông tin được công bố công khai. Mọi hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán trên thị trường giao dịch đều cơ quan chức năng bị xử lí.

– Thứ ba, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Nguyên tắc này rất quan trọng bởi lẽ nó bảo đảm với nhà đầu tư rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ sẽ được bảo đảm khi họ bỏ vốn đầu tư vào chứng khoán. Các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước có trách nhiệm ban hành các quy định pháp luật liên quan  và trực tiếp thực hiện các hành vi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong trường hợp cần thiết. Có làm được như vậy mới duy trì và nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư vào thi trường chứng khoán.

 

 

– Thứ tư, tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Nguyên tắc này có mối quan hệ chặt chẽ với nguyên tắc đầu tiên. Khi Nhà nước thừa nhận và tôn trọng quyền tự do trong hoạt động mua bán và kinh doanh chứng khoán của các chủ thể thì những chủ thể này sẽ phải ý thức được và tự gánh chịu những rủi ro từ những hoạt động của thị trường. Cuối cùng, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nguyên tắc này đòi hỏi mọi hoạt động mà các chủ thể thực hiện trên thị trường giao dịch phải được diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Các cơ quan chức năng của nhà nước sẵn sàng áp dụng những biện pháp cần thiết đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường giao dịch. Ngoài ra, mỗi sở giao dịch chứng khoán được phép ban hành các quy chế để áp dụng trong phạm vi của mình và các hoạt động diễn ra tại sở giao dịch chứng khoán phải tuân thủ các quy định mang tính chất cục bộ này.

Chức năng của sở giao dịch chứng khoán

Chúng phục vụ mục đích quan trọng là tích lũy tiền tiết kiệm và sự sẵn có của chúng cho các mục đích sản xuất. Trên thực tế, sự gia tăng của các công ty cổ phần và các cơ quan doanh nghiệp và hoạt động bền vững sẽ là không thể nếu không có nó.

Sở giao dịch chứng khoán là một yếu tố quan trọng của mọi nền kinh tế. Nó thực hiện nhiều chức năng quan trọng để tăng trưởng ổn định và phát triển liên tục của nền kinh tế. Một số chức năng quan trọng được giải thích dưới đây:

Xác định giá cổ phiếu

Chức năng quan trọng nhất là xác định giá cổ phiếu để giao dịch hàng ngày. Giá cả bị ảnh hưởng bởi lực lượng của cung và cầu. Nó là nơi mà các lực lượng này gặp nhau để thiết lập giá của một cổ phiếu. Mức giá này sau đó cho thấy sức mạnh của một công ty trên thị trường.

sở giao dịch chứng khoán
sở giao dịch chứng khoán

Phát triển thị trường vốn

Nó là cơ sở phát triển của thị trường vốn. Như bạn đã biết thị trường vốn có hai phân khúc là thị trường phi chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nó là một hình thức phát triển của thị trường chứng khoán này. Hoạt động trao đổi chứng khoán tích cực giúp thị trường vốn tăng trưởng tốt hơn. Nó cũng cung cấp một phương tiện mà các công cụ khác nhau của thị trường vốn có thể được giao dịch dễ dàng.

Tiết kiệm

Thị trường chứng khoán khuyến khích mọi người tiết kiệm. Nó dạy họ tiết kiệm và sau đó đầu tư tiết kiệm đúng hướng. Bằng cách cung cấp một cách thức sử dụng tiết kiệm có lãi, thị trường chứng khoán làm tăng tiềm năng tiết kiệm trong nền kinh tế. Tiềm năng tiết kiệm cao hơn làm tăng tốc độ hình thành vốn trong nước. Nó cũng giúp mở rộng nền kinh tế về lâu dài.

Huy động nguồn lực

Nó phục vụ chức năng quan trọng của việc huy động nguồn lực. Nó không chỉ thu hút tiết kiệm từ mọi tầng lớp trong xã hội mà còn chuyển các khoản tiết kiệm này vào các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, nó biến tiết kiệm thành đầu tư. Các khoản đầu tư này sau đó được sử dụng để trích xuất và phân bổ ngày càng nhiều nguồn lực thuộc mọi loại. Huy động có hiệu quả các nguồn lực dẫn đến tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.

sở giao dịch chứng khoán
sở giao dịch chứng khoán

Tăng cường cơ sở công nghiệp

Nó củng cố cơ sở công nghiệp của đất nước. Bạn nhận thức rất rõ rằng ngành này cần một lượng vốn rất lớn. Nhu cầu này chủ yếu được đáp ứng bởi sàn giao dịch chứng khoán. Nó cung cấp một phương tiện dễ dàng để có thể đầu tư bất kỳ số tiền nào. Sự tăng trưởng của các công ty cổ phần cũng có thể do việc hoán đổi cổ phiếu. Đây cũng là nơi niêm yết giá cổ phiếu và mua bán cổ phiếu, cổ phiếu.

Sự xuất hiện của các công ty mới

Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xuất hiện các công ty và ngành công nghiệp mới. Một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nhận được sự tin tưởng cao hơn của công chúng và nhà đầu tư nói chung. Vì vậy, nó ở một vị trí tốt hơn để thu hút đầu tư và tăng đăng ký tối thiểu. Do đó, với sự hiện diện của thị trường chứng khoán, các dự án mới có thể được bắt đầu tương đối dễ dàng. Nó cũng giúp huy động tài chính để thiết lập các dây chuyền sản xuất và các đơn vị công nghiệp mới.

Cơ cấu công ty lành mạnh

Nó giúp duy trì cấu trúc doanh nghiệp của nền kinh tế. Nó là một nguồn thúc đẩy cho các công ty âm thanh và lành mạnh. Nó có bộ quy tắc và quy định cụ thể mà tất cả các công ty niêm yết phải tuân thủ. Các quy tắc này đảm bảo điều hành công việc một cách công bằng.

Ngoài ra, các công ty được yêu cầu gửi báo cáo tạm thời và báo cáo cuối cùng của họ đến nó, nơi chúng được liệt kê. Vì vậy, nhà đầu tư có thể nhận được các báo cáo này từ sàn giao dịch chứng khoán và nghiên cứu các vấn đề của công ty mong muốn.

sở giao dịch chứng khoán
sở giao dịch chứng khoán

Ổn định tài chính

Nó có một vai trò quan trọng trong sự ổn định tài chính. Xu hướng trao đổi chứng khoán ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế. Đó là lý do tại sao các cơ quan quản lý (Ủy ban An ninh và Giao dịch) luôn theo dõi chặt chẽ các điều kiện trao đổi chứng khoán. Trong một số trường hợp, thị trường có thể đóng cửa để cứu các nhà đầu tư khỏi thua lỗ (như đã xảy ra sau cuộc tấn công 11Sep. Vào Hoa Kỳ).

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Từ khóa:

  • Website Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
  • Sở giao dịch chứng khoán LA gì
  • Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
  • Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  • website sở giao dịch chứng khoán việt nam (vnx)
  • Sàn giao dịch chứng khoán HOSE
  • Sàn giao dịch chứng khoán
  • Có bao nhiều Sở giao dịch chứng khoán

Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *