Nguồn cung ứng là gì? Tìm nguồn cung ứng chiến lược

nguồn cung ứng

Trong khi có thể tiết kiệm đến 40% hoặc hơn với chi phí này [Anderson và Katz, 1998]! Hầu hết các công ty đã dành năng lượng đáng kể cho việc củng cố khối lượng và tối ưu hóa cơ sở cung cấp, do đó tiết kiệm tới 15%. Quy trình tìm nguồn cung ứng tốt và tìm nguồn cung ứng như một chức năng chiến lược thực sự có thể giúp công ty của bạn tiết kiệm hơn tới 25%. Nó thậm chí có thể giúp tăng doanh thu. Hãy tưởng tượng, tìm nguồn cung ứng như một trung tâm lợi nhuận, không chỉ là một trung tâm chi phí.

Nguồn cung ứng là gì?

Khái niệm tìm nguồn cung ứng đang trở nên phổ biến và có tác động trong cả các nghiên cứu về tổ chức và quản lý. Không có tranh cãi về điều đó. Tuy nhiên, việc tìm nguồn cung ứng vẫn còn rất xa mới có thể trở thành một lĩnh vực tự chủ như bao giờ hết. Thuật ngữ tìm nguồn cung ứng được sử dụng cho quá nhiều mục đích khác nhau. Không chỉ có một định nghĩa. Tìm nguồn cung ứng có thể được sử dụng trong hộp thoại với quy trình mua hàng hoặc là một phần của quy trình này.

Nguồn cung ứng có thể được sử dụng cho quá trình thu nhận đầu vào từ nhiều quốc gia. Hay tìm nguồn cung ứng được sử dụng như một từ đồng nghĩa với gia công phần mềm. Khi khái niệm chiến lược được đưa vào tìm nguồn cung ứng, định nghĩa này thậm chí còn trở nên khó hiểu hơn.

Làm thế nào để tìm nguồn cung ứng chiến lược có thể được sử dụng nếu thậm chí không có điểm chung về việc tìm nguồn cung ứng thực sự có nghĩa là gì? Đầu tiên, bài viết này sẽ tạo ra điểm chung bằng cách phân tích các định nghĩa để tìm kiếm một mẫu số chung nhằm đề xuất một định nghĩa mới.

Thứ hai, nó sẽ chỉ ra rằng nguồn cung ứng chiến lược, trong nhiều trường hợp, không mang tính chiến lược như người ta vẫn tuyên bố, và gợi ý rằng nguồn cung ứng chiến lược nên được xác định như thế nào. Hơn nữa, một khung khái niệm sẽ được trình bày về cách sử dụng nguồn cung ứng như một chức năng chiến lược thực sự. Tìm nguồn cung ứng đã đi một chặng đường dài; bài viết này cố gắng tạo bước đầu tiên trên con đường dài hơn vẫn còn ở phía trước.

nguồn cung ứng
nguồn cung ứng

Định nghĩa được sử dụng trong bài viết này là:

“Tìm nguồn cung ứng là quá trình phân tích các nguồn đầu vào tiềm năng, lựa chọn và đảm bảo tính liên tục của các nguồn này cho đầu vào của sản xuất và sau đó là quản lý các nguồn này”.

Định nghĩa này được chọn vì một số lý do. Đầu tiên, với mục đích phân tích các nguồn tiềm năng, không chỉ các nguồn hiện có. Thứ hai, có sự nhấn mạnh về tính liên tục. Thứ ba, vì nó không chỉ liên quan đến việc đóng một thỏa thuận, mà là quản lý thực sự nguồn. Bài viết này nhấn mạnh cả nguồn bên ngoài và nguồn bên trong.

Một chuỗi cung ứng cơ bản bao gồm các thành phần nào?

 • Đơn vị cung cấp nguyên liệu: Là nhà cung cấp các nguyên liệu thô, hoặc bán thành phẩm để đưa vào chuỗi sản xuất tạo ra các sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng. (Các nguyên liệu này có thể nhập từ nguồn khác, hoặc trực tiếp được tái chế từ các khâu khác trong chuỗi)
 • Đơn vị sản xuất – chế biến: Là đơn vị đảm nhiệm công việc biến nguyên liệu thành các sản phẩm, thường có các tiêu chuẩn đo lường như VietGAP, HACCP,… đối với nông nghiệp.
 • Đơn vị vận chuyển: Giúp đưa các nguyên liệu, sản phẩm đến đơn vị tiếp nhận tiếp theo trong chuỗi cung ứng.
 • Đơn vị phân phối – bán lẻ: Là những nhà tiếp nhận sản phẩm và bày bán, giới thiệu đến cho các khách hàng.
 • Người tiêu dùng: Nơi nhận cuối của sản phẩm khi đã hoàn chỉnh.

Tổng quan về lịch sử

Như có thể kết luận từ định nghĩa tìm nguồn cung ứng, tìm nguồn cung ứng là một chủ đề cụ thể nhưng liên quan nhiều đến việc mua hàng. Sự gia tăng của nguồn cung ứng cũng liên quan đến cách chúng ta nghĩ về việc mua hàng. Đối với một ấn tượng lịch sử ngắn, một số điểm về sự phát triển của mua hàng được trình bày ở đây [Ellram, Carr, 1994]. Vào đầu những năm 1970, Ammer lưu ý rằng ban lãnh đạo cao nhất coi việc mua hàng là đóng một vai trò thụ động trong tổ chức kinh doanh.

Ansoff ủng hộ quan điểm này, nói rằng việc mua hàng có thể được mô tả như một chức năng quản trị hơn là một chức năng chiến lược. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973-74 và tình trạng thiếu nguyên liệu thô liên quan đã thu hút sự chú ý đáng kể đến tầm quan trọng của việc thu mua và tìm nguồn cung ứng. Tuy nhiên, bất chấp cuộc khủng hoảng, vai trò của thu mua và tìm nguồn cung ứng vẫn không được cải thiện.

Sau đó, Porter, trong công trình nghiên cứu của mình về các lực lượng định hình bản chất cạnh tranh của ngành, đã xác định người mua và nhà cung cấp là hai trong năm lực lượng quan trọng. Do đó, tầm quan trọng chiến lược của các nhà cung cấp và công ty với tư cách là một thực thể mua hàng (mua các nguồn) bắt đầu được ghi nhận trong tài liệu chiến lược dòng chính.

Trong những năm 1980, nhiều tác giả đã ghi nhận những lợi ích của việc tham gia chiến lược nhiều hơn vào chức năng mua hàng. Tuy nhiên, cho đến cuối thập kỷ này, dường như chỉ đạt được một số lợi nhuận hạn chế. Trong suốt đầu những năm 1990, trọng tâm nghiên cứu dường như đã chuyển sang hướng tích hợp, và làm thế nào để chức năng mua hàng và tìm nguồn cung ứng có thể được công nhận là một yếu tố đóng góp đáng kể hơn vào thành công của công ty.

Xu hướng quản lý cung ứng và mua hàng

Vì vậy, vị trí của mua hàng và tìm nguồn cung ứng trong tài liệu quản lý đã thay đổi theo thời gian. Mua hàng đã từng được coi là một hoạt động phản ứng chỉ có thể mang lại đóng góp trung lập hoặc tiêu cực.

Ngày nay, quy trình mua và tìm nguồn cung ứng tại các công ty hàng đầu đang đi đầu trong việc đáp ứng và tạo ra sự thay đổi. Khả năng mua hàng và tìm nguồn cung ứng – thường phối hợp với các nhóm chức năng khác để ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng, thời gian, công nghệ và cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng – là rất quan trọng.

Bây giờ những xu hướng nào ảnh hưởng đến sự thay đổi trong quan điểm này? Dựa trên một cuộc khảo sát nghiên cứu giữa các nhà điều hành thu mua và tìm nguồn cung ứng, có thể xác định các loại thay đổi và xu hướng sau [Trent, Monczka, 1998]:

1. Yêu cầu cải tiến hiệu suất;

2. Tầm quan trọng của nhà cung cấp và mua hàng và tìm nguồn cung ứng;

3. Tổ chức;

4. Phát triển hệ thống;

5. Hiệu suất đo lường;

6. Quản lý cơ sở cung ứng;

7. Các trách nhiệm và hoạt động mua hàng.

Yêu cầu cải tiến hiệu suất

Nhu cầu cải tiến liên tục là một nhu cầu được chấp nhận rộng rãi. Các mục tiêu thường được mong đợi là cải tiến liên tục thời gian chu kỳ, chi phí, chất lượng và hiệu suất giao hàng, cả trong nội bộ và từ các nhà cung cấp bên ngoài. Mặc dù chất lượng và chi phí luôn quan trọng, nhưng các khả năng liên quan đến thời gian đang nhanh chóng trở thành thế hệ tiếp theo của các đặc điểm ‘chiến thắng đơn hàng’.

Tầm quan trọng của nhà cung cấp, mua hàng và tìm nguồn cung ứng

Sự thay đổi tầm quan trọng của nhà cung cấp là kết quả của ít nhất năm yếu tố ảnh hưởng đến hầu hết các ngành:

– Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí đơn vị;

– Sự cần thiết phải giảm tổng chi phí mua lại;

– Ảnh hưởng ngày càng tăng của nhà cung cấp đối với khả năng của người mua trong việc đáp ứng khách hàng cuối cùng, đặc biệt là ảnh hưởng đến các yêu cầu liên quan đến thời gian;

– Tăng sự phụ thuộc vào ít nhà cung cấp hơn;

– Người mua sẵn sàng dựa vào các nhà cung cấp để thiết kế và xây dựng toàn bộ các cụm lắp ráp con và hệ thống con.

Cơ quan

Cơ cấu tổ chức phù hợp là điều cần thiết để thực hiện các chiến lược và kế hoạch mua sắm hàng đầu. Ngày nay, điều này thường có nghĩa là sử dụng các nhóm cấp cao hơn để đánh giá, lựa chọn, quản lý và phát triển các nguồn. Hơn nữa, có sự chuyển hướng tập trung vào mặt hàng cuối cùng thay vì hàng hóa, điều này dẫn đến các cấu trúc hỗn hợp phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về thu mua và tìm nguồn cung ứng để trở nên tích hợp hơn với các bộ phận khác của tổ chức.

Phát triển hệ thống

Việc phát triển hệ thống mua hàng và tìm nguồn cung ứng được chú trọng do nhu cầu phối hợp các hoạt động mua hàng và tìm nguồn cung ứng trên các địa điểm mua hàng, giả định là quan điểm tổ chức chứ không phải là chức năng và đảm nhận các trách nhiệm phức tạp và chiến lược với đội ngũ nhân viên hiện tại.

nguồn cung ứng
nguồn cung ứng

Đo lường hiệu suất

Đo lường hiệu suất là điều cần thiết để đánh giá hiệu quả tổng thể của các chiến lược và kế hoạch dựa trên chức năng và dựa trên nhóm. Cụ thể, các nhà quản lý mua hàng và tìm nguồn cung ứng nên dựa vào các hệ thống đo lường để xác định:

– hiệu suất của nhà cung cấp và các cơ hội để cải tiến;

– xu hướng hoạt động;

– các nhà cung cấp tốt nhất để lựa chọn, cho cả các yêu cầu mua hàng thông thường và các mặt hàng quan trọng sẽ được hưởng lợi từ các thỏa thuận mua hàng dài hạn;

– nơi cam kết nguồn lực phát triển nhà cung cấp / nguồn hạn chế, hiệu quả tổng thể của các nỗ lực cải tiến quản lý nguồn.

Các lĩnh vực đo lường mới sẽ nhấn mạnh đến hiệu quả mua hàng và tìm nguồn cung ứng hơn là hiệu quả, phản ánh sự chuyển hướng sang quan điểm tìm nguồn cung ứng ngày càng chiến lược.

Quản lý cơ sở cung cấp

Cách đây không lâu, người mua thường chơi các nhà cung cấp với nhau, thường xuyên chuyển đổi nhà cung cấp và chỉ đưa ra các hợp đồng ngắn hạn. Giờ đây, những thay đổi đang diễn ra trong cách các công ty tiếp cận và quản lý cơ sở cung ứng của họ. Hầu hết các công ty sẽ tiếp tục giảm tổng số nhà cung cấp mà họ duy trì.

Một xu hướng liên quan khác là dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ đầy đủ lớn hơn để thiết kế và xây dựng toàn bộ hệ thống con, thay vì nhiều nhà cung cấp cung cấp các thành phần của hệ thống con.

Nhiều việc cắt giảm cơ sở nhà cung cấp liên quan đến một nhóm nhỏ hơn trong nhóm các nhà cung cấp ban đầu. Cải thiện cơ sở cung ứng có thể sẽ tốt hơn nếu việc mua và tìm nguồn cung ứng đã mở rộng việc tìm kiếm nguồn cung / nguồn hàng của họ. Việc tối ưu hóa nhà cung cấp / nguồn có thể tạo ra nền tảng để theo đuổi các hoạt động phức tạp hơn nhằm thúc đẩy cải tiến hơn nữa.

Các trách nhiệm và hoạt động mua và tìm nguồn cung ứng

Nếu sự gia tăng tầm quan trọng của việc mua hàng và tìm nguồn cung ứng đang diễn ra, thì việc chuyển đổi trách nhiệm theo thời gian nên phản ánh tầm quan trọng này. Có thể mong đợi sự gia tăng liên tục về trọng tâm chiến lược và đối ngoại. Hơn nữa, có thể dự kiến ​​sẽ giảm các nhiệm vụ theo định hướng chiến thuật.

Trường hợp: Siemens

Vào năm 1997, việc mua hàng tại Hệ thống Y tế Siemens là một việc nghiêm ngặt của địa phương [Carbone, 2001]. Sau đó, người ta quyết định rằng nên tạo ra một tổ chức mua hàng chiến lược.

Nhiệm vụ của nó sẽ là thúc đẩy Hệ thống Y tế nhóm các giao dịch mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp, khai thác chuyên môn kỹ thuật của họ và hình thành mối quan hệ lâu dài với họ. Ý tưởng mua chiến lược là để giảm chi phí, đảm bảo nguồn cung và đảm bảo Siemens có quyền truy cập vào công nghệ mới nhất và tốt nhất cần thiết cho thiết bị y tế.

Để giúp việc tái tổ chức thành công, Siemens đã phát triển một cuộc khảo sát nhằm xác định các lĩnh vực vấn đề cần giải quyết. Cuộc khảo sát này dựa trên một nghiên cứu điểm chuẩn của các tổ chức mua hàng của IBM, Hewlett-Packard, ABB, Ericsson, Nokia và các tổ chức khác. Cuộc khảo sát được sử dụng tại các bộ phận mua hàng khác nhau của Siemens tại các cơ sở khác nhau. Kết quả được đánh giá và các bộ phận được đánh giá để xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Tìm nguồn cung ứng chiến lược

Vì vậy, các xu hướng và sự phát triển trong lịch sử đều hướng tới vai trò quan trọng hơn đối với việc tìm nguồn cung ứng và cho thấy nhu cầu về trọng tâm chiến lược và đa chức năng hơn.

Vai trò chiến lược mới này của nguồn cung ứng là gì và những loại chiến lược nào khả thi? Dường như có ba loại chiến lược mua hàng riêng biệt [Ellram, Carr, 1994] cũng có thể được sử dụng để tìm nguồn cung ứng:

1. Các chiến lược cụ thể được sử dụng cho chức năng tìm nguồn cung ứng;

2. Vai trò của nguồn cung ứng trong việc hỗ trợ các chiến lược của các chức năng khác và của toàn công ty;

3. Sử dụng nguồn cung ứng như một chức năng chiến lược của công ty.

Trong khi ba vấn đề này có liên quan đến nhau, chúng là những lĩnh vực khác nhau về cách thực hiện và tác động của chúng đến chức năng tìm nguồn cung ứng. Ở cấp độ đầu tiên, việc tìm nguồn cung ứng đưa ra các chiến lược và kế hoạch của riêng mình, trong khi ở cấp độ lớn hơn, các chiến lược và kế hoạch này có thể bị rối loạn chức năng đối với toàn tổ chức. Ở cấp độ thứ hai, các chiến lược tìm nguồn cung ứng được đưa ra để hỗ trợ tối đa cho chiến lược của công ty.

Ở cấp độ thứ ba, tìm nguồn cung ứng là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạch định chiến lược của công ty. Một trong những tuyên bố trong phần giới thiệu là nguồn cung ứng chiến lược trong nhiều trường hợp không mang tính chiến lược như người ta vẫn tuyên bố.

 • Ví dụ: khoảng trống ý định

Chức năng mua hàng bị kẹt giữa các ý định chiến lược và thực tế chiến thuật [Moody, 2001]. Trong một nghiên cứu có tên “Vai trò chiến lược của Mua hàng và việc sử dụng đội ngũ”, các nhà nghiên cứu đã xem xét những gì mà các nhà lãnh đạo mua hàng coi là công việc chiến lược quan trọng, áp dụng kiến ​​thức của họ về các nhà cung cấp và công nghệ để giúp công ty đưa ra quyết định về việc thuê ngoài, phát triển sản phẩm mới và lập kế hoạch thị trường và so sánh nó với những gì tổ chức của họ thực sự làm.

Những phát hiện của họ chỉ ra một khoảng cách lớn giữa ý định và thực tế. Để xác định vai trò của mua hàng trong chiến lược, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các giám đốc mua hàng đánh giá mức độ tham gia của họ vào 13 hoạt động chính của công ty bằng cách sử dụng thang điểm Likert năm điểm.

Ngay cả dịch vụ gia công phần mềm được xếp hạng cao nhất cũng được đánh giá ở mức 3,46, chỉ ở mức độ quan trọng vừa phải; tham số thứ 13 có giá trị là 2,01, cho thấy rằng các bộ phận mua hàng chỉ tham gia một chút vào việc lập kế hoạch tiếp thị. Rõ ràng là tin đồn về chiến lược mua hàng được hỗ trợ bởi dữ liệu.

Thứ hai, trong khi tìm nguồn cung ứng hoặc mua hàng chiến lược đang được báo cáo, câu hỏi đặt ra là loại chiến lược nào đang được đề cập đến.

 • Ví dụ: Mua chiến lược

Một bài báo về chiến lược mua hàng [Sherer, 2000] có tiêu đề phụ: ‘chín bước để có được hệ thống CNTT phù hợp cho tổ chức của bạn’. Thay vì xử lý chiến lược của chức năng tìm nguồn cung ứng hoặc tìm nguồn cung ứng như một chức năng chiến lược, phương pháp chín bước đang được mô tả để đảm bảo mua đúng hệ thống thông tin cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe. Xét về ba loại chiến lược, đây tốt nhất sẽ là chiến lược ‘loại một’.

nguồn cung ứng
nguồn cung ứng

Các tác giả cho rằng hầu hết các chiến lược được sử dụng là loại một hoặc hai và chiến lược loại ba vẫn còn rất bất thường.

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Từ khóa:

 • Nguồn cung cấp là gì
 • Nhà cung ứng la gì
 • Cung ứng la gì
 • Nhà cung ứng
 • Ví dụ về chuỗi cung ứng của 1 công ty
 • Chuỗi cung ứng
 • Cung ứng và cung cấp khác nhau như thế nào
 • Chuỗi cung ứng đầu vào là gì

Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *