Microsoft Dynamics CRM là gì? Chuyển đổi dữ liệu – Nhập từ Hành động!

microsoft dynamics crm là gì

Đạo luật phần mềm tốt nhất! là CRM rất phổ biến cho tổ chức quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống này thu hút chủ doanh nghiệp bởi giá rẻ, cộng với hệ thống rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn đang phát triển, bạn nên đến thời điểm này để triển khai giải pháp CRM nâng cao hơn. Câu hỏi tự nhiên là – Microsoft Dynamics CRM là gì? Làm cách nào để chúng tôi chuyển đổi dữ liệu từ Hành động! sang giải pháp CRM mới và ánh xạ các đối tượng của bạn để chuyển đổi.

microsoft dynamics crm là gì
microsoft dynamics crm là gì

Microsoft Dynamics CRM là gì?

Microsoft Dynamics CRM là gì? Theo Wikipedia, Microsoft Dynamics CRM hay MS Dynamics CRM là một gói phần mềm quản lý quan hệ khách hàng được phát triển bởi Microsoft. Sản phẩm tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ. Nhưng Microsoft đã tiếp thị Dynamics CRM như một nền tảng CRM và đã khuyến khích các đối tác sử dụng khung độc quyền của mình để tùy chỉnh nó.

Bên cạnh Dynamics CRM thì Microsoft còn triển khai thêm 2 công cụ nữa đó là Microsoft Dynamics Nav và Microsoft Dynamics 365.

Doanh nghiệp của bạn sẽ có được gì khi trang bị phần mềm Microsoft Dynamics CRM Online

– Thông tin: Microsoft Dynamics CRM sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin, từ các thông tin về khách hàng, khách hàng tiềm năng, đối thủ, đối tác…các thông tin về tình hình thực tế, trạng thái của từng cơ hội kinh doanh, của từng khách hàng….

– Hoạt động trên môi trường Web – tức là bạn có thể truy cập vào hệ thống này, có được thông tin của hệ thống này mọi lúc, mọi nơi. Ngày cũng như đêm, bạn luôn có thể có mọi thông tin mà bạn cần.

– Tương thích với bộ Microsoft Office và Microsoft Style: Microsoft Dynamics CRM tương thích hoàn toàn với bộ Microsoft Office và sử dụng qua lại như bạn tạo các mail merge thông qua Microsoft Excel,… và một điều quan trọng là MS CRM hoàn toàn tương thích với Microsoft Outlook.

– Hỗ trợ truy cập vào hệ thống từ các thiết bị di động và đặc biệt là điện thoại di động với hệ điều hành Windows Mobile – bạn luôn có thông tin – rất quan trọng với bạn mọi lúc mọi nơi ngay khi cả bạn không có máy tính bên cạnh. Nâng cao khả năng cạnh tranh của bạn trên thương trường.

Qui trình làm việc – Microsoft Dynamics CRM hỗ trợ bạn thiết kế các qui trình, dòng công việc phù hợp với mọi yêu cầu của doanh nghiệp bạn – từ đó, phần mềm sẽ tự động hóa một số công việc nào đó, để hỗ trợ bạn có nhiều thời gian hơn cho việc quản trị thông tin của bạn

– Tích hợp – MS CRM được thiết kế và làm việc trên nền SOA và Web Services mà theo đó có thể hỗ trợ việc tích hợp với các giải pháp quản trị hiện có của doanh nghiệp của bạn như ERP, POS, SCM.

– Khách hàng của bạn – với Microsoft Dynamic CRM, khách hàng của bạn hoàn toàn có thể liên lạc với bạn thông qua hệ thống này. Thông tin về các chương trình khuyễn mãi mà bạn đang hỗ trợ cho khách hàng,….. mọi thông tin liên lạc điều có trong hệ thống.

Các khía cạnh kỹ thuật của việc di chuyển dữ liệu từ Act sang MS CRM

Bạn có thể muốn tránh việc nhập dữ liệu toán tử với nhiều lỗi và kiểu nhầm lẫn tiềm ẩn. Giả sử rằng bạn là chuyên gia CNTT, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khía cạnh kỹ thuật của việc di chuyển dữ liệu từ Act sang Microsoft Dynamics CRM là gì:

o Đầu tiên bạn cần tải xuống Act! SDK từ trang web Phần mềm tốt nhất

o Cài đặt Act! SDK trên máy tính, nơi bạn định lập trình

o Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình xuất / nhập dữ liệu không đồng bộ, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ thiết kế hệ thống, bao gồm hai phần: xuất sang XML và nhập tệp XML này vào CRM

o Cho phép hành động mã! ứng dụng xuất dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng C # để giải quyết các lớp Act Framework, chúng tôi sẽ cần các thư viện sau:

microsoft dynamics crm là gì
microsoft dynamics crm là gì

sử dụng Act.Framework;

sử dụng Act.Framework.Actictivity;

sử dụng Act.Framework.Companies;

sử dụng Act.Framework.ComponentModel;

sử dụng Act.Framework.Contacts;

sử dụng Act.Framework.Database;

sử dụng Act.Framework.Groups;

sử dụng Act.Framework.Histories;

sử dụng Act.Framework.Lookups;

sử dụng Act.Framework.MutableEntities;

sử dụng Act.Framework.Notes;

sử dụng Act.Framework.Opportunities;

sử dụng Act.Framework.Users;

sử dụng Act.Shared.Collections;

o Để kết nối với Act! cơ sở dữ liệu:

Khung ActFramework = new ActFramework ();

framework.LogOn (“Tên người dùng hành động”, “mật khẩu”, “MÁY CHỦ”, “Cơ sở dữ liệu”);

o Bây giờ chúng ta cần tên trường Hành động để ánh xạ chúng với các trường trong MS CRM:

private void ShowContactsFieldsDescriptions (khung ActFramework) {

ContactFieldDescriptor[] cFields = framework.Contacts.GetContactFieldDescriptors ();

ContactFieldDescriptor cField;

for (int x = 0; x “;

ContactFieldDescriptor cField;

Đối tượng oValue;

// Họ

cField = framework.Contacts.GetContactFieldDescriptor (“TBL_CONTACT.FIRSTNAME”);

oValue = cField.GetValue (cList[i]);

if (oValue! = null &&! (oValue.ToString (). Trim (). Equals (“”)))

strContactXml + = “[CDATA[” + oValue.ToString() + “]]”;

// Họ

cField = framework.Contacts.GetContactFieldDescriptor (“TBL_CONTACT.LASTNAME”);

oValue = cField.GetValue (cList[i]);

if (oValue! = null &&! (oValue.ToString (). Trim (). Equals (“”)))

strContactXml + = “[CDATA[” + oValue.ToString() + “]]”;

khác

strContactXml + = “” + “N / A” + “”;

// Lời chào

cField = framework.Contacts.GetContactFieldDescriptor (“TBL_CONTACT.SALUTATION”);

oValue = cField.GetValue (cList[i]);

if (oValue! = null &&! (oValue.ToString (). Trim (). Equals (“”)))

strContactXml + = “[CDATA[” + oValue.ToString() + “]]”;

// Chức vụ

cField = framework.Contacts.GetContactFieldDescriptor (“TBL_CONTACT.JOBTITLE”);

oValue = cField.GetValue (cList[i]);

if (oValue! = null &&! (oValue.ToString (). Trim (). Equals (“”)))

strContactXml + = “[CDATA[” + Regex.Replace(oValue.ToString(), “\r\n”, ”
“) + “]]”;

o Đây chỉ là một phần của dữ liệu, có thể được chuyển vào CRM, toàn bộ danh sách các trường quá dài đối với bài viết nhỏ, nhưng bạn có thể thiết kế toàn bộ danh sách các trường mong muốn. Xin vui lòng, đặc biệt chú ý để thay thế

Thẻ HTML – thẻ này là bắt buộc để chuyển dữ liệu văn bản vào Microsoft Dynamics CRM là gì?

o Tiếp theo là nhập ứng dụng tạo. Chúng tôi sẽ không mô tả ở đây kết nối với chi tiết MS CRM – vui lòng đọc Microsoft CRM SDK nếu bạn cần ví dụ này. Chúng tôi sẽ tập trung vào bản chất của việc nhập khẩu.

Tệp xuất XML sẽ trông giống như sau:

[CDATA[John]][CDATA[Smith]][CDATA[John]][CDATA[1234 W. Big River]][CDATA[Chicago]][CDATA[IL]][CDATA[123456]][CDATA[Toy Corporation]]{4F1849C3-9184-48B5-BB09-078ED7AB2DAD}

o Giao diện đọc, phân tích cú pháp và tạo đối tượng MS CRM tương đối đơn giản:

Microsoft.Crm.Platform.Proxy.BizUser bizUser = mới Microsoft.Crm.Platform.Proxy.BizUser ();

Thông tin xác thực ICredentials = New NetworkCredential (crmUsername, crmPassword, crmDomain);

bizUser.Url = crmDir + “BizUser.srf”;

bizUser.Credentials = thông tin xác thực;

Microsoft.Crm.Platform.Proxy.CUserAuth userAuth = bizUser.WhoAmI ();

// Đối tượng proxy CRMContact

Microsoft.Crm.Platform.Proxy.CRMContact contact = new Microsoft.Crm.Platform.Proxy.CRMContact ();

contact.Credentials = thông tin xác thực;

contact.Url = crmDir + “CRMContact.srf”;

CorrectXML (“Danh bạ.xml”, userAuth.UserId);

Trình đọc StreamReader = File.OpenText (“Danh bạ.xml”);

chuỗi đầu vào = null;

while ((input = reader.ReadLine ())! = null)

{

string strContactId = contact.Create (userAuth, input);

Console.WriteLine (“Liên hệ {0} được tạo”, strContactId);

log.Debug (“Liên hệ” + strContactId + “được tạo”);

}

o Chỉ cần xem xét chi tiết hơn, hàm CorrectXML – nó đặt OwnerId vào cây liên hệ XML:

private void CorrectXML (string fileName, string userId) {

File.Move (fileName, fileName + “.old”);

Trình đọc StreamReader = File.OpenText (fileName + “.old”);

FileInfo t = new FileInfo (fileName);

Nhà văn StreamWriter = t.CreateText ();

chuỗi đầu vào = null;

while ((input = reader.ReadLine ())! = null)

{

input = Regex.Replace (đầu vào, “{_REPLACE_ME_}”, userId);

nhà văn.WriteLine (đầu vào);

}

reader.Close ();

nhà văn.Close ();

File.Delete (fileName + “.old”);

}

microsoft dynamics crm là gì
microsoft dynamics crm là gì

o Cuối cùng, chúng tôi đang khởi chạy xuất, nhập, mở MS CRM và xem danh sách liên hệ, được chuyển từ Act!

o Nhiệm vụ riêng biệt sẽ là dữ liệu Bán hàng từ Hành động !, Ghi chú, v.v. – chúng tôi dự định sẽ mô tả chúng trong các bài viết trong tương lai

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Từ khóa:

  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft Dynamics 365 là gì
  • Microsoft Dynamics là gì
  • Microsoft Dynamics ERP
  • Microsoft Dynamics ERP là gì
  • CRM của Microsoft
  • Dynamics 365 Download

Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *