Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ trong SAP | Chia sẻ mới nhất năm 2024

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ trong SAP
– Bài cập nhật kiến thức mới nhất năm 2024

Về cơ bản SAP, một ứng dụng doanh nghiệp được tạo thành từ các chương trình cùng với dữ liệu được sử dụng và hình thành bởi các chương trình. Dữ liệu được sắp xếp theo một cách có ý nghĩa trong cơ sở dữ liệu, giúp các chương trình dễ dàng truy cập và tìm thấy dữ liệu cần thiết để thực hiện một việc hữu ích như chạy báo cáo tài chính hoặc tạo đơn đặt hàng. Cả chương trình cũng như dữ liệu đều tồn tại trong cùng một cơ sở dữ liệu trong trường hợp một thành phần SAP hoặc các sản phẩm như ECC. Thông thường, mỗi thành phần đều có cơ sở dữ liệu riêng, bối cảnh hệ thống sản xuất bao gồm SAP ECC, SAP Business Warehouse (BW) và SAP Customer Relationship Management (CRM) bao gồm ba cơ sở dữ liệu sản xuất.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu:

Về cơ bản, cơ sở dữ liệu là một hệ thống nộp hồ sơ điện tử chứa một bộ sưu tập thông tin được tổ chức theo cách cho phép một chương trình máy tính tìm thấy các phần dữ liệu ưa thích một cách nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng, cột (được gọi là trường) và hàng (được gọi là bản ghi hoặc dữ liệu). Cấu trúc cơ bản của cơ sở dữ liệu giống như bảng tính Microsoft Excel, trong đó các cột (trường) lưu trữ hàng này đến hàng bản ghi (dữ liệu). Sự khác biệt giữa cơ sở dữ liệu và bảng tính chỉ đơn giản là cơ sở dữ liệu chứa nhiều bảng được kết nối với nhau thông qua các mối quan hệ.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu là một thuật ngữ kỹ thuật thay thế mà bạn không cần quan tâm, nhưng dù sao cũng rất quan trọng. Cấu trúc được kích hoạt và được định nghĩa rất rõ trong Từ điển dữ liệu ABAP / 4 và chỉ có dữ liệu tạm thời. Cơ sở dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong mỗi hệ thống SAP, vì nó chứa tất cả dữ liệu được sử dụng cụ thể bởi thành phần hoặc sản phẩm SAP đó. Nhiều thương hiệu cơ sở dữ liệu tồn tại, giúp cửa hàng CNTT dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp cơ sở dữ liệu mà họ gần như nổi tiếng. Hơn nữa, cần lưu ý rằng không phải tất cả các nhà cung cấp và phiên bản cơ sở dữ liệu đều được hỗ trợ bởi SAP. Thay vào đó, nó có xu hướng gắn bó với các công ty dẫn đầu thị trường, qua nhiều năm thêm và bớt hỗ trợ cho một số nhà cung cấp nhất định.

Khóa chính

Các bảng cơ sở dữ liệu trong Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) bắt buộc phải giữ một trường duy nhất để phân biệt một bản ghi cụ thể riêng biệt với các bản ghi khác được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Trường duy nhất này được gọi là khóa chính và bao gồm một hoặc nhiều trường làm cho mỗi và mọi bản ghi trong cơ sở dữ liệu là một bản ghi duy nhất.

Khóa ngoại

Sử dụng trường khóa chính trong một bảng để liên kết nó với một bảng khác. Trường liên kết chung trong bảng khác thường không phải là khóa chính trong bảng khác: và được gọi là khóa ngoại.

Khái niệm cơ sở dữ liệu:

Hệ thống SAP chứa rất nhiều kiểu cấu trúc cùng với cấu trúc bên trong Từ điển dữ liệu R / 3 (DDIC). Phần lớn các cấu trúc này có xu hướng rất kỹ thuật.

Bảng trong suốt:

SAP sử dụng một khái niệm khác được gọi là bảng trong suốt, là bảng cơ sở dữ liệu SAP chỉ chứa dữ liệu trong thời gian chạy. Khi một bảng được kích hoạt trong Từ điển Dữ liệu ABAP / 4, một bảng trong suốt sẽ tự động được tạo trong cơ sở dữ liệu. Bảng trong suốt này có cùng tên với bảng cơ sở dữ liệu của bạn có trong Từ điển ABAP / 4. Mỗi trường của nó chứa cùng tên với các đối tác cơ sở dữ liệu của chúng mặc dù trình tự của các trường có thể khác nhau. Chuỗi trường không ổn định này giúp bạn có thể chèn các trường mới vào bảng mà không cần phải chuyển đổi nó, tất cả đều là một cách để truy cập nhanh hơn vào dữ liệu trong thời gian chạy.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *