Công nghệ thông tin có đóng góp vào hoạt động của tổ chức trong các tổ chức ngày nay không? | Chia sẻ mới nhất năm 2024

Công nghệ thông tin có đóng góp vào hoạt động của tổ chức trong các tổ chức ngày nay không?
– Bài cập nhật kiến thức mới nhất năm 2024

Công nghệ thông tin (CNTT) đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều tổ chức. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ viễn thông mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho các tổ chức. Ví dụ, nó cho phép nhiều hoạt động hỗ trợ được gia công cho các quốc gia như Ấn Độ, Singapore, Philippines và những nước tương tự.

Một số sản phẩm CNTT như Internet, Intranet, hộp thư thoại, e-mail, hội nghị thoại và video, phần mềm nhóm, dịch vụ Web và quản lý tri thức có thể giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn và hoàn thiện hơn cho khách hàng.

Trước khi thảo luận về việc liệu công nghệ thông tin có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của tổ chức hay không, chúng ta hãy xác định hiệu quả hoạt động của tổ chức. Mặc dù nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng đưa ra một định nghĩa rõ ràng về hiệu suất, nhưng vẫn không có một định nghĩa phổ quát nào. Nói chung, hiệu quả hoạt động của tổ chức đề cập đến việc một tổ chức đang hoạt động tốt như thế nào so với một bộ tiêu chuẩn được xác định trước.

Ví dụ: giả sử công ty “ABC Logistics Inc.” có thể xác định hiệu suất của họ về thời gian phản hồi nhanh chóng, cải thiện dịch vụ khách hàng, giảm lỗi, cải thiện kiểm soát dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ, giảm nhân lực về tỷ lệ phần trăm là mục tiêu cho năm nay. Nếu chúng ta muốn thấy vai trò của CNTT trong hoạt động tổ chức của công ty này, chúng ta cần điều tra xem CNTT đóng góp như thế nào vào các chỉ số hoạt động này.

Tôi nên thú nhận rằng tôi đã không thực hiện bất kỳ nghiên cứu sâu rộng nghiêm túc nào để khám phá cách CNTT đóng góp vào hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, tôi đã xem xét các hoạt động hỗ trợ CNTT của Người chiến thắng Baldrige năm 2010 để khám phá vai trò của CNTT trong hoạt động của tổ chức. Đối với những người không quen thuộc với giải thưởng Baldrige, hãy để tôi tóm tắt nhanh về giải thưởng. Chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập Giải thưởng Baldrige vào năm 1987 để thúc đẩy nhận thức về chất lượng xuất sắc; để công nhận thành tựu chất lượng của các công ty Hoa Kỳ, và công bố các chiến lược chất lượng thành công. Các mục tiêu kép của tiêu chí Baldrige là nâng cao giá trị cho khách hàng, dẫn đến thành công trên thị trường, và cải thiện hoạt động tài chính và hoạt động tổng thể của công ty để đáp ứng nhu cầu của cổ đông, chủ sở hữu và các bên liên quan khác.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) quản lý giải thưởng và nó có thể được trao mỗi năm theo sáu hạng mục như sản xuất, dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận. Các tiêu chí của Giải thưởng phân loại hiệu suất thành năm hạng mục chính: đánh giá của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, kết quả tài chính và thị trường, kết quả về nguồn nhân lực, kết quả hoạt động của nhà cung cấp và đối tác, và kết quả về hiệu quả của tổ chức. Dưới đây trình bày các Hoạt động được hỗ trợ Công nghệ Thông tin của những Người chiến thắng Baldrige năm 2010.

MEDRAD: Công ty này phát triển, tiếp thị và cung cấp các thiết bị y tế để chẩn đoán và điều trị bệnh. Trong công ty này, cơ sở dữ liệu Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang được sử dụng để hiểu tiếng nói của khách hàng. Họ sử dụng các mạng CNTT rộng khắp để hiểu tiếng nói của các quy trình. Họ sử dụng Ứng dụng Hệ thống và Sản phẩm trong Xử lý Dữ liệu (SAP) để quản lý các hoạt động hàng ngày của họ. Ngoài ra, MEDRAD sử dụng khả năng extranet của SharePoint để thiết lập các diễn đàn cộng tác với các đối tác chính và các tổ chức bên ngoài, bao gồm các nhà cung cấp và OEM. Cơ sở dữ liệu và các công cụ CNTT đang được sử dụng để thu thập và chuyển giao kiến ​​thức của lực lượng lao động.

Freese and Nichols Inc: Đây là một công ty kỹ thuật nước và nước thải đến từ Texas, Hoa Kỳ. Phần lớn công việc của họ được thực hiện bằng phần mềm CAD và 3-D. Họ sử dụng phần mềm dựa trên web cho các chức năng quản lý dự án, kế toán và tính lương; họ sử dụng khảo sát khách hàng để xác định nhu cầu của khách hàng. Họ sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ tất cả các loại dữ liệu bao gồm khách hàng, nhân viên và dự án. Nhân viên làm việc ở nhiều vị trí đều có máy tính xách tay. Hội nghị web, âm thanh và video, cũng như trò chuyện và chia sẻ máy tính để bàn đang được sử dụng để hỗ trợ cộng tác trên tất cả các địa điểm. Bản tin điện tử được sử dụng để thông báo các cập nhật của tổ chức. Microsoft Outlook đang được sử dụng để liên lạc hàng ngày.

Studer Group: Là một công ty tư vấn chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. Họ sử dụng các trang web và email công khai như một trong những cách tiếp cận để có được thông tin về khách hàng. Ngoài ra, họ sử dụng Cổng thông tin, truy cập VPN, hệ thống báo cáo chi phí trực tuyến để Chia sẻ Thông tin.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS): Họ sử dụng sổ điểm điện tử, đơn đăng ký đánh giá trực tuyến và đơn đăng ký dựa trên Web để hoàn thành biểu mẫu Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) của tiểu bang; khảo sát học sinh trực tuyến và khảo sát phụ huynh trực tuyến để xử lý các hoạt động hàng ngày của họ một cách hiệu quả. Tương tự, một hệ thống dựa trên web để quản lý nguồn nhân lực và truy cập trực tuyến vào các hướng dẫn chương trình giảng dạy MCPS đang được sử dụng giúp ích cho học sinh. Ngoài ra, một giải pháp hỗ trợ Web đang được sử dụng để theo dõi và quản lý các chức năng kinh doanh tài chính của MCPS

K & M Management: Công ty này điều hành hai nhà hàng ăn nhanh ở Texas, Hoa Kỳ. Bảng điều khiển thời gian thực được sử dụng để ra quyết định và quản lý quy trình. Tương tự như vậy, trang web, e-mail và liên lạc qua điện thoại được sử dụng để thu thập ý kiến ​​của khách.

Bệnh viện Advocate Good Samaritan: Bệnh viện này sử dụng các sản phẩm CNTT khác nhau bao gồm máy tính kết nối mạng và máy tính không dây, thiết bị viễn thông Giao thức thoại qua Internet (VOIP) kết nối Wi-Fi, cổng internet an toàn và máy tính mạng riêng ảo từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp dựa trên phần cứng an toàn. Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft đang được sử dụng để liên lạc qua email. Ngoài ra, các công cụ / tài nguyên hỗ trợ ra quyết định bao gồm thẻ điểm điện tử trên mạng nội bộ GSAM G2G, kho dữ liệu AHC (CHIS), Advocate Learning Exchange (AleX), Nurse Compass, Revenue Cycle và AMS đang được sử dụng để ra quyết định và quản lý quy trình. Tương tự như vậy, hệ thống bệnh án điện tử (EMR), công nghệ e-ICU®, hệ thống đo từ xa tập trung và hệ thống thông tin bảng điện tử đang được sử dụng để trợ giúp bệnh nhân. Ngoài ra, trang web GSAM bên ngoài đang được sử dụng để cung cấp cho bệnh nhân, gia đình và cộng đồng khả năng tìm bác sĩ, nghiên cứu bệnh tật, đăng ký các chương trình sức khỏe và khám sàng lọc khác nhau.

Nếu nhìn vào những người nhận giải thưởng năm trước, chúng ta có thể thấy vai trò của CNTT trong hoạt động của tổ chức. Ví dụ, một số người nhận giải thưởng đã sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính Trực tuyến để tìm cơ hội phát triển khách hàng; công nghệ không cần giấy tờ (EDI và chuyển tiền điện tử) để giao tiếp với khách hàng; kho dữ liệu để đo lường hiệu suất của các quy trình; phần mềm thích hợp cho biểu đồ SPC, biểu đồ kiểm soát quá trình, thiết kế thí nghiệm và mạng nội bộ; và VPN và Lotus Notes và e-mail để chia sẻ thông tin. Tương tự như vậy, rất ít người nhận đã sử dụng bảng điều khiển Thời gian thực và phần mềm tùy chỉnh để ra quyết định và quản lý quy trình, Internet làm phương tiện liên lạc và cài đặt nhiều phần mềm khác nhau bao gồm phần mềm tính lương; phần mềm kế toán; phần mềm sản xuất để xử lý các quy trình một cách hiệu quả. Ngoài ra, một số ít được sử dụng Bảng điều khiển / thẻ điểm cân bằng để lập kế hoạch chiến lược, Internet / mạng nội bộ cho quan hệ khách hàng và mạng doanh nghiệp CNTT tập trung (một số thành phần bao gồm EDI, giấy, fax, mạng nội bộ, e-mail, máy tính cá nhân đầu giường và giọng nói công nhận) để quản lý tốt hơn và đào tạo trực tuyến cho nhân viên.

Bằng cách xem xét các hoạt động hỗ trợ CNTT của Baldrige Winners, tôi có thể nói rằng Công nghệ Thông tin đóng góp vào Hiệu suất của Tổ chức. Một hệ thống CNTT hiệu quả và các sản phẩm liên quan đến CNTT khác nhau có thể cung cấp cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho luồng thông tin giữa các quá trình; giữa những người bên trong và bên ngoài một tổ chức; giúp các tổ chức tự động hóa nhiều quy trình hơn; cung cấp tính linh hoạt hơn và một số lợi ích khác có thể được đóng lại để liên kết với hiệu suất của tổ chức. Tóm lại, CNTT có thể hoạt động như một yếu tố thúc đẩy để cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *